pull-icon

Hlavné odkazy

Menu užívateľa

Kontakt

Napíšte nám, zavolajte, alebo sa zastavte osobne. Tešíme sa na vás!
Kontakt

Telefón: +421 910 999 022
Email: obchod@sportpositive.eu

Fakturačné údaje

SJB Group s.r.o
Podlesná 608/8,
90091 Limbach

IČO: 46 864 016
DIČ: 2023607762
IČ DPH: SK2023607762
OR OS Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č. 84509/B