pull-icon

Hlavné odkazy

Menu užívateľa

Informácia o práve spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy www.sportpositive.eu

Príloha č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

STEAMtech, s.r.o. so sídlom Sedlárska 6, 811 01 Bratislava IČO: 46 605 606

, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro ,Vložka č. 80855/B

DIČ: 2023483704

IČ DPH: SK2023483704

Telefón: +421 915 744 309

E-mail: info@steamtech.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):  …………..

Dátum objednania/dátum prijatia (*) …………..

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ……………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

……………………..

Dátum ………………

Košík Tovar bol odstránený. Vrátiť
  • Žiadne tovary v košíku.